Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.kaakoperatie.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Kaakoperatie.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kaakoperatie.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kaakoperatie.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kaakoperatie.com en de gebruiker van de website ontstaan.
 

E-mail

Kaakoperatie.com garandeert niet dat e-mails die aan Kaakoperatie.com worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kaakoperatie.com te corresponderen, accepteert u dit risico.
 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kaakoperatie.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kaakoperatie.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Kaakoperatie.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kaakoperatie.com daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Feedback
Feedback
Hoe zou je deze website beoordelen?
Heb je suggesties/feedback? Wat zou je graag zien op deze website? Naar welke informatie ben je op zoek? Laat het me vooral weten! Vriendelijke groet, Fanny
Volgende
Voer je e-mailadres in als je een reactie op je feedback wilt. Je mag het veld ook leeg laten.
Terug
Verstuur
Bedankt voor je feedback!