Voortraject kaakoperatie

Voorbereidende gesprekken voorafgaand aan een kaakoperatie

door | feb 22, 2022 | 0 Reacties

Het hele voortraject van een kaakoperatie duurt een aantal maanden en voor sommige patiënten zelfs langer. Onderstaand beschrijf ik het voortraject stapsgewijs en geef ik aan wat er bij elke stap gebeurde.
 

1.  Doorverwijzing naar kaakchirurg (2020)

Ik mijn geval ben ik door mijn tandarts doorverwezen naar de kaakchirurg voor een informatief gesprek. De kaakchirurg heeft mij tijdens dit eerst informatiegesprek een en ander uitgelegd over de noodzaak van een kaakoperatie en het traject. Ook heeft hij wat metingen gedaan. De kaakchirurg heeft mij vervolgens doorverwezen naar de orthodontist. Ik heb dit eerste gesprek als een fijn en volledig gesprek ervaren.
 

2. Intakegesprek bij de orthodontist (september 2020)

De eerste afspraak bij de orthodontist bestond uit een intakegesprek met de orthodontist. De kaakchirurg was ook bij dit gesprek aanwezig. Er werd naar mijn situatie gekeken en de kaakchirurg heeft aangegeven welk voortraject in mijn situatie nodig was. Ik heb veel vragen kunnen stellen tijdens dit gesprek, zoals:

 • Hoelang moet ik een beugel dragen?
 • Is een kaakoperatie wel echt nodig in mijn geval?
 • In welke mate verandert mijn gezicht na de operatie? 
 • Wat zijn mogelijke complicaties? 

 
Na dit gesprek mocht ik nadenken over de voor- en nadelen en we hebben afgesproken dat ik contact zou opnemen als ik het traject wilde opstarten. Dit heeft echter 9 maanden geduurd. Ik begon te twijfelen over alles, maar eigenlijk was de onderliggende reden vooral angst voor de operatie, de nasleep en angst voor het niet kunnen wennen aan mijn nieuwe gezichtsprofiel. Ik ben nogal een perfectionist namelijk. Het liefst blijf ik tijdens de operatie wakker om aanwijzingen te geven aan de kaakchirurg. Dat is helaas geen optie natuurlijk 🙂 Na 9 maanden heb ik de knoop doorgehakt en een vervolgafspraak gemaakt bij de orthodontist.
 

3. Afdrukken en foto’s bij de orthodontist (juni 2021)

De tweede afspraak bij de orthodontist bestond uit het maken van foto’s en afdrukken. Dit was nodig ter voorbereiding op de volgende afspraak: het bespreken van het behandelplan.
 

4. Bespreken behandelplan bij de orthodontist (juli 2021)

Tijdens dit gesprek bij de orthodontist hebben we mijn behandelplan besproken op basis van alle afdrukken, foto’s en metingen. De orthodontist, hierna dhr. Kerbusch, heeft mij alles rustig en uitgebreid uitgelegd. Hij gaf aan dat ik ongeveer een jaar een blokjesbeugel moest dragen. Na ongeveer een jaar zou ik de kaakoperatie krijgen en na de operatie zou ik nog een aantal maanden de beugel moeten dragen. Tijdens dit gesprek is er wederom veel tijd geweest om al mijn vragen te kunnen stellen. Zo had ik bijvoorbeeld gehoopt op een onzichtbare beugel. Dat kon helaas niet in mijn geval, omdat dhr. Kerbusch liever met traditionele slotjes werkt. Hij gaf aan dat de ’traditionele’ slotjes secuurder te verstellen zijn. Alles voor het beste resultaat, dus wat moet dat moet.
 

5. Het plaatsen van de slotjesbeugel (augustus 2021)

Tegen het plaatsen en dragen van de beugel zag ik enorm op. Het plaatsen van de beugel werd in twee afspraken gedaan: eerst de bovenkaak en een week later de onderkaak. Het plaatsen van de beugel zelf ging vrij snel. Het wennen duurde echter wel goed 3 weken. Het viel mij op dat ik meer last had van schaamte ten opzichte van het dragen van een beugel in mijn puberteit. Het praten en eten ging ook wat lastig de eerste week. Voor de zeurende pijn heb ik een aantal dagen paracetamol ingenomen. Na een aantal weken was ik gewend aan de beugel, want ja: alles went.
 

6. Het vervangen van het beugeldraad

De maanden na het plaatsen van de beugel moest ik een aantal keer terugkomen bij de orthodontist voor het vervangen van het beugeldraad. De draden werden gedurende de tijd steeds dikker. Na het vervangen van het draad had ik meestal 1 of 2 dagen last van een zeurend gevoel aan mijn tanden. Dit heb ik opgelost met paracetamol. Zo af en toe verschoof het draad en stak het draad daardoor in mijn wang. Dit heb ik zelf opgelost met een klein tangetje. Ik kon het draad met het tangetje weer meer naar het midden verplaatsen, waardoor het draad niet meer in mijn wang stak. Verder heb ik veel last gehad van slotjes die teveel in mijn lip drukten. Dit heb ik opgelost met wat VITIS Orthodontic Wax.
 

7. Set-up afdeling Kaakchirurgie (januari 2022)

Ter voorbereiding op de kaakoperatie vinden er 3 afspraken plaats: set-up, gesprek met de anesthesioloog en een gesprek met de kaakchirurg om het behandelplan te bespreken.

Set-up (28 januari 2022)

 • Gesprek met assistent kaakchirurg over de aanleiding van de kaakoperatie en medische voorgeschiedenis
 • Het maken van afdrukken, foto’s en röntgenfoto’s
 • Metingen

Dit gesprek gaf mij een bijzonder goed gevoel, omdat ik echt het gevoel kreeg dat ze de situatie zeer kritisch bekijken en dat ze heel goed weten wat ze doen.
 

8. Gesprek met de anesthesioloog ter voorbereiding op de narcose / Preoperatieve screening (7 februari 2022)

Dit gesprek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op je lichamelijke gezondheid en het tweede deel is gericht op het bespreken van de opnamedag.
 

Doornemen lichamelijke gezondheid

 • Je medicijngebruik wordt doorgenomen en geregistreerd. Het medicatieoverzicht wordt geactualiseerd.
 • Gewicht en lengte
 • Er wordt naar het hart en de longen geluisterd
 • Je bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed worden gemeten
 • Er wordt gekeken of je keel goed doorgankelijk is

 

De opnamedag op de dag van de kaakoperatie

De anesthesioloog heeft uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren op de dag van de kaakoperatie. Onderstaand in stappen zijn beschrijving van de dag:

 • Vanaf zes uur voor de opname mag er niet meer gegeten en gedronken worden. Tot twee uur voor de opname mag er nog een kleine hoeveelheid water gedronken worden.
 • Aanmelden bij de opnamebalie in het ziekenhuis.
 • Opname op een speciale afdeling (holding). Hier wordt ook het infuus aangebracht waardoor uiteindelijk het narcosemiddel toegediend kan worden.
 • Je wordt uiteindelijk naar de operatiekamer gebracht. De anesthesioloog gaf aan dat daar best wat mensen kunnen staan.
 • Voordat je het narcosemiddel krijgt toegediend krijg je eerst via een kapje wat zuurstof toegediend.
 • Het narcosemiddel wordt toegediend via het infuus. Hierdoor kan je wat duizelig worden. “Het kan aanvoelen alsof je ontzettend dronken bent”. Na een paar seconden val je in een diepe slaap.
 • De ademhaling wordt tijdens de narcose overgenomen door de anesthesioloog via een buis door de keel. Het narcosemiddel wordt tijdens de operatie nauwkeurig verder toegediend via die buis.
 • Na de operatie wordt de buis nog voordat je wakker bent uit je keel verwijderd. Hier krijg je dus niks van mee.
 • Tijdens de narcose worden ook pijnstillende middelen toegediend. Ook krijg je een middel om eventuele misselijkheid na de operatie zoveel mogelijk te onderdrukken.
 • De anesthesioloog houdt tijdens de operatie alles zorgvuldig in de gaten.
 • Na de operatie, die waarschijnlijk zo’n 3 a 4 uur duurt word je geleidelijk wakker op de verkoeverafdeling.

Wil je weten wat je allemaal moet meenemen op de opnamedag? Ik heb een handige checklist gemaakt.
 

Vragen die ik aan de anesthesioloog heb gesteld:

1. Hoe zorgen jullie ervoor dat ik zeker weten niks van de operatie mee krijg tijdens de narcose?

Tijdens de narcose houden ze alle waardes nauwkeurig in de gaten. Zo kunnen ze precies meten hoeveel narcosemiddel er in, maar ook uit je lichaam gaat. Met behulp van allerlei berekeningen op basis van je lengte en gewicht weten ze precies welk niveau narcosemiddel ze constant moeten toedienen. Dit zorgt ervoor dat je constant in een diepe slaap blijft en dus niks mee krijgt tijdens de operatie. Dit zorgt er tevens voor dat je niet teveel narcosemiddel toegediend kunt krijgen.

2. Hoe wordt er bij stroomuitval gehandeld?

De apparatuur waar de artsen mee werken heeft altijd een reserveaccu. Daarmee kunnen ze nog een paar uur na stroomuitval werken mocht het nodig zijn. Ook heeft het ziekenhuis altijd een noodstroomgenerator. En kan dus niks gebeuren tijdens het uitvallen van de stroom.

3. Kan je tijdens narcose doodgaan?

Het risico is uiterst klein en heeft alles te maken met de lichamelijke gezondheidstoestand. Als je gewoon gezond bent, dan bestaat er geen risico op overlijden tijdens de narcose. Het risico is bovendien nog kleiner tijdens deze operatie, omdat het hier niet gaat om een operatie aan de vitale organen.
 

9. Behandelplan bespreken met de kaakchirurg (22 februari 2022)

Tijdens dit gesprek legt de kaakchirurg met behulp van een 3d beeld van je schedel uit wat hij of zij gaat doen tijdens de kaakoperatie. In mijn geval gaat het om een dubbele kaakoperatie. Zowel de onderkaak als de bovenkaak worden in positie aangepast. Tijdens de set-ups een aantal weken geleden zijn allerlei berekeningen, scans en foto’s gemaakt. Op basis van al die gegevens is een persoonlijk plan uitgedacht.

Voor kaakoperatie

Na kaakoperatie

3d scan voor de kaakoperatie

3d scan na de kaakoperatie

About Team Kaakoperatie.com

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *